"Dansk Byggeskik" (Historisk viden om byggetekniske forhold)

Hensigten med www.danskbyggeskik.dk er at gøre det muligt for byggeriets parter at hente historisk, byggeteknisk viden, og at denne viden kan inddrages i begrebet alment teknisk fælleseje.
Læs mere om dansk byggeskik hér.

Samtidig har Sikkerhedsstyrelsen udgivet "Oversigt over byggeskik og byggeteknik" til huseftersynsordningen, som også kan finde anvendelse ved tvivl om konstruktioner i forbindelse med energimærkning. Find udgivelsen hér