Energy Systems A/S laver banebrydende software til energiberegninger og energiprojektstyring

"Energy Projects giver overblik over besparelsespotentialet i eksisterende og fremtidige energimærker, på vores ejendomme."
Henrik Andersen, Energileder og Peter Munk, Ejendomschef
"Hillerød Kommune har fra 2017 købt adgang til Energy Projects, og vil således kunne gøre gavn af det handlekraftige og tidsbesparende overblik over deres ejendomsporteføljes energimærker og energi- og CO2-besparelsespotentialer."
Nikolaj Asschenfeldt Vandrup, sektionsleder
"Energy Projects skal være med til at sikre kommunen bedre dataadgang og bedre data til at understøtte indsatser og beslutninger."
Torben Mangaard Frandsen, Chef for Byggeri og Ejendomme