Udførelse af tillægsberegning

På erhvervssager har du mulighed for at udføre en tillægsberegning i det tilfælde, hvor en bygning afviger fra de beregningsmæssige standardbetragtninger. Det er sådan det sikres, at en erhvervssag får det rette energimærkningsbogstav.

Tillæg indregnes, når den specifikke bygning afviger fra beregningskernens standardbetragtninger. Således bliver en erhvervsbygnings energimærkningsmæssige placering ikke ringere eller bedre, hvis den for eksempel har længere eller kortere brugstid end standarden på 45 timer pr. uge.

Tillægget bestemmes ud fra en referenceberegninghvilket i sin enkelthed er en kopi af din aktuelle sag, som du netop har færdiggjort, men hvor du kun mangler at tage stilling til eventuelle tillæg.

I referenceberegningen (Kopisagen) skal alle andre forhold, end dem tillægget vedrører, være uændrede.

Tillæg indregnes:

  • Hvis brugstiden afgiver fra beregningskernens standard (Reference = 45 timer)
  • Hvis der er ekstra højt belysningsniveau i arealer (Reference = 300 lux)
  • Hvis der er ekstra høje ventilationsrater (Reference = 1,2 l/s pr. m2)
  • Hvis der er højt varmtvandsforbrug (Reference = 100 liter pr. m2 opv. areal)
  • Ved ekstra høje rum over 4 meter (Reference = 2,8 meter) (Industri- og sportshaller dog med den undtagelse, at arealet af bygningens klimaskærm divideret med etagearealet overstiger 3,0)
  • Hvis driftstiden for ventilation er udover brugstiden (Reference Fo = 1)

Når referenceberegningen (Kopisagen) er "nulstillet" til ovennævnte standarder, vil denne nu have en anden energibalance end på den aktuelle sag, du har taget kopi fra.

De 2 sagers samlede energibehov skal nu trækkes fra hinanden - og på hver af de 2 sager går du derfor ind under menupunktet "Resultater" og fanen "Ejendomsresultater", og aflæser "Samlet energibehov Energiklasse 2018".

Vi har herunder klippet ud, så man kan se et sammenstillet eksempel, for aflæsningen:

Vi kan ud af dette udklip konkludere at vi skal bruge og indtaste (191,80 - 171,14) = 20,66

Husk at der kan være tale om både tillæg og fradrag ift. afvigelser fra standarderne. En bygning med mindre brugstid, end standarderne, kan derfor få et dårligere energimærke.