Rotation af en bygning

Rotation af en bygning udføres for at undgå gentagen indtastning af skæve vinkler.
Det vil sige, at ved indtastning af antal grader til nærmeste kompasretning (der er 8) vil man kunne nøjes med at indtaste, eksempelvis, NV for vinduer, hvor man måske før skulle indtaste en orientering på 183 grader.
Altså er der tale om en simplificering af indtastning af orientering for vinduer, døre osv.

Nedenfor kan du se hvor rotationen skal indtastes.


For en mere uddybende forklaring kan du ved dette link læse mere.