Håndtering af oplyst forbrug (Energimærkning)

Har du modtaget et oplyst forbrug fra bygningsejeren, indtastes det under menupunktet "Ejendom, bygning og zone" fanen "Oplyst forbrug".


Brændselstypen vælges, og forbruget indtastes med angivelse for hvilken periode det oplyste forbrug dækker over.

Har du angivet mindre end 12 måneder, korrigerer programmet selv ud fra reglerne i den gældende håndbog for energikonsulenter, så der altid anvises et gennemsnitligt korrigeret forbrug for netop 12 måneder.
Har du ikke modtaget nogen form for oplyst forbrug, så behøver du ikke oprette noget herunder. Du undlader dermed helt at oprette en status.

Programmet beregner automatisk det klimakorrigerede forbrug, ud fra de almindelige beregningsbetingelser i den gældende håndbog for energikonsulenter, og viser resultatet af de indtastede oplysninger som god kontrolfunktion under menupunktet "Resultater" og fanen "Ejendomsforbrug".


Vi opdaterer Energy10's beregningsgrundlag månedsvis efter DMI's graddagetabeller.

Bygningsejerens oplyste forbrug påvirker ikke beregningen. Det oplyste forbrug indgår alene i energimærkningsrapporten som en oplysning til læseren.
Kun ved udarbejdelse af rapporttypen "Energimærkning efter oplyst forbrug" indgår det oplyste forbrug i korrigeringen af beregningsresultaterne iht. gældende regler.