Indtastning af oplyst forbrug i Mobile

Du har mulighed for at indtaste forbruget direkte i Energy10 Mobile.

Dette gøres ved at vælge menupunktet "Oplyst forbrug" under "Hovedbygning.


Derefter er det ligesom i Energy10 Web når der oprettes et forbrug - ved at vælge brændselstype osv.