Indtastning af brændselspriser

Du kan indtaste brændselspriser for el-varme, kedler og fjernvarme, stort set efter samme metode, som det sker på i Energy10 Web.

Indtastning af elpriser sker under menupunktet "Stamdata", lokaliseret under punktet "Priser".


Indtastning af brændselspriser er også ligesom i Energy10 Web. Efter indtastning af et fyr, vælger du den relevante brændselstypen i listen nederst til højre på skærmen.


For fjernvarme vælges det relevante varmeværk fra en rullemenu, hvor du også kan udsøge ved at påbegynde at skrive værkets navn i søgefeltet. Herefter vises kun det/de værker, som indeholder den tekst du har indskrevet.