Gør dine energidata operative, og optimér beslutningsgrundlaget for dine energiforbedringer

Energy Projects giver overblik over dine ejendommes energimærker, energiforbrug, besparelsespotentiale og energirenoveringsprojekter
Handlekraft ikon
Handlekraft
Gør energimærkerne operative og synliggør de største energi- og CO2-besparelser.
Overblik ikon
Overblik
Skaber hurtigt indsigt i potentialerne, og hvor der skal investeres i energirenovering.
Tidsbesparelse ikon
Tidsbesparelse
Samler alt energidata ét sted for let og hurtig validering, genberegning og afrapportering.
Samarbejde ikon
Samarbejde
Giver mulighed for at dokumentere, opsamle og udveksle data på tværs – internt og eksternt.

EPMS skaber værdi i energirenovering

Energy Projects er et EPMS (Energy Project Management System) for dig som har brug for sikkert at kunne styre energibesparelser og -projekter bedst i mål. EPMS henvender sig til dig, som har brug for at kunne træffe valide og dokumenterede beslutninger på et oplyst grundlag – enten alene eller i samarbejde med andre interessenter internt i din organisation eller sågar eksterne energirådgivere og konsulenter.

Vores kunder siger

"På den telefoniske support mødes man altid af en person i godt humør, som vil gøre alt for at levere et korrekt svar på alle spørgsmål."
Kasper Rudolfsen, energikonsulent
"Det der gør programmet ”nemt” er alle de vejledninger der findes i ”hjælpeteksterne”."
Martin Prip Kruse, ingeniør og energikonsulent
"E10 har god funktionalitet, som støtter op om vores arbejde med at lave energimærker af høj kvalitet."
Bo Mörén, bygningssagkyndig
Kontaktperson
Vil du også vide, hvordan dine energidata bliver levende og operative?
Kontakt vores salgschef Mikkel Laurberg.

Features i Energy Projects