KS Log - Kvalitetssikring til energi- og HE-konsulenter

KS Log er et brugervenligt sagsadministrationssystem til certificerede virksomheder, der udfører tilstandrapporter og/eller energimærker.

Systemet er opbygget, så det understøtter de daglige rutiner og sikrer, at alt bliver dokumenteret. Alle medarbejdere i virksomheden får eget login, så det kan ses i loggen, hvem der har tilføjet og ændret i en sags oplysninger.

Det er muligt at udtrække rapporter over sagerne, så der kan kontrolleres om virksomheden overholder de fastsatte kvalitetskrav i virksomheden kvalitetssikringshåndbog.

KS Log kan bruges af virksomheder i alle størrelser - fra den lille virksomhed med en enkelt medarbejder til store virksomheder med mange medarbejdere og flere afdelinger.

Energy Systems A/S samarbejder med flere parter fra 'Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter' om udarbejdelsen af dette program, så det kan godkendes af certificeringsinstansen: Byggeriets Kvalitetskontrol A/S.

KS-Log har følgende funktionaliteter:

  • Oprettelse, redigering og håndtering af sager.
  • Hændelseslog tilknyttet hver sag, der registrere samtlige ændringer på sagen, samt klokkeslæt og hvilken bruger der er ansvarlig for ændringen.
  • Indtastning af noter på en sag. Mulighed for at indtaste en note, f.eks. efter telefonisk kontakt med kunden, og tilknytning af noter til hændelsesloggen.
  • Filarkiv, tilknyttet hver sag, med mulighed for gruppering af filerne, så der kan uploades kontrakter, tegninger, kunde-oplysninger osv. direkte til programmet. Al data om en sag kan samles i KS Log.
  • Integrering af KSLog kalenderen med MS Outlook og Exchange Server, så besigtigelse af en sag automatisk tilføjes konsulentens kalender på f.eks. computeren og mobilen.
  • Mulighed for fakturering af sagen direkte gennem KS Log, når sagen afsluttes. Pt. er KS-Log integreret med E-conomic.

Senere forventes følgende funktionalitet:

  • Integrering med Energy10, så energimærkerapporterne overføres fra Energy10 til KS Logs filarkiv, når energimærket er indberettet. Tidspunktet for indberetningen vil i øvrigt fremgå af hændelsesloggen.
  • Kalender, der giver overblik over besigtigelsesdatoer for virksomhedens konsulenter. Mulighed for generering af ugeseddel pr. konsulent.
  • Integrering med BBR-webservice, således stamdata information kan hentes direkte fra OIS.
  • Og meget mere...
 

Energy Systems A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

Tlf.: 70 22 93 10
support@energysystems.dk